สร้างเนื้อเยื่อที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต

health news

การผสมผสานของเอ็มบริโอในการทดลองทางพันธุกรรมพันธุกรรมการถอดเสียงและการใช้งานในรูปแบบไก่และเมาส์ โดยการติดตามเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่สร้างไขกระดูกผ่านการติดฉลากทางพันธุกรรมของฟลูออเรสเซนต์และการวิเคราะห์การถ่ายภาพสดพวกเขาพบว่าเครือข่ายหลอดเลือดทั้งหมดของไขกระดูกเป็นส่วนของร่างกายที่จะสร้างเนื้อเยื่อที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต

ในขณะที่ตัวอ่อนพัฒนารวมถึงกระดูกกล้ามเนื้อและผิวหนัง โดยไม่คาดคิดนักวิจัยพบว่าเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่ได้มาจาก somite ผลิต HSCs และหลายต้นกำเนิดในทารกในครรภ์ตอนปลายและไขกระดูกวัยเจริญพันธุ์ผ่านกระบวนการ EHT แบบเดียวกับที่พบเห็นได้ในตัวอ่อนเท่านั้น เซลล์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันในระดับโมเลกุลกับเซลล์ที่ได้รับ EHT หรือเพิ่งเกิด HSCs ในเส้นเลือดใหญ่ของตัวอ่อนที่มีรอยเว้าที่โดดเด่นยีนที่จำเพาะต่อ endothelial และการถอดรหัสที่เกี่ยวข้องกับ EHT ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า HSCs นั้นถูกสร้างขึ้นใหม่ในระยะตัวอ่อนในระยะเริ่มต้นจากเซลล์บุผนังหลอดเลือดในระบบเลือดจากต้นกำเนิดโซมิกและผ่าน EHT ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับที่เกิดขึ้นในตัวอ่อน

Comments are closed.