ผาเสวย

travel news

ผาเสวย อยู่บนเทือกเขาภูพาน บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาถึงบริเวณนี้ และได้ประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับนั้นว่า “ผาเสวย”

ปัจจุบันผาเสวยได้กลายมาเป็นจุดพักผ่อนริมทางบนเทือกเขาภูพาน ทันทีที่มาถึงที่นี่ ผู้มาเยือนจะได้พบกับรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ 2 ตัว ตัวหนึ่งเป็นพวกกินพืช อีกตัวหนึ่งเป็นพวกกินสัตว์ ซึ่งทั้งสองตัวตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณด้านหน้า ยั่วยวนให้ใครหลาย ๆ คน เข้าไปถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึก บรรยากาศโดยทั่วไปนั้นร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา จึงเหมาะแก่การเดินยืดเส้นยืดสาย และหากต้องการชมวิวไปด้วย ก็ขอแนะนำให้เดินไปยังด้านหลังซึ่งเป็นหน้าผา เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ด้านทิศตะวันตกของเทือกเขาภูพานได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นในบริเวณผาเสวยยังมีร้านขายอาหาร และมีศาลาพักร้อนตั้งอยู่หลายหลัง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักผ่อน รวมถึงซื้ออาหารเข้าไปกินให้อิ่มท้องก่อนออกเดินทางต่อไปได้ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.