ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น

health news

อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความก้าวหน้าในการรักษาในช่วงเวลานั้นนำไปสู่การรอดชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากโดยอัตราการเสียชีวิตลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปียังคงเป็นมาตรฐานการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ระยะเวลาตารางการรักษาที่เพิ่มความเป็นพิษมะเร็งที่เริ่มต้นในเนื้อเยื่อเลือดขึ้นรูป

มีอัตราสูงสุดของอาการหัวใจล้มเหลวมีหลักฐาน จำกัด เกี่ยวกับโรคในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันและไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องอุบัติการณ์ ของอาการหัวใจล้มเหลวในประชากรกลุ่มนี้เมื่อไขกระดูกทำให้ myeloblasts ผิดปกติเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง เซลล์เม็ดเลือดแดง หรือเกล็ดเลือด ของผู้ป่วยที่ศึกษา 40 หรือประมาณร้อยละ 9 พัฒนาภาวะหัวใจล้มเหลวอาการ ผู้ป่วยโดยเฉลี่ยมีภาวะหัวใจล้มเหลวนาน 10 เดือนหลังจากได้รับการรักษา ผู้ป่วยที่มี AML มีอัตราการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ป่วยทั้งหมด

Comments are closed.