บทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเนื้อเยื่อ

health news

โรคต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความผิดปกติในเส้นเลือดฝอยของเรามีการแตกแขนงเล็ก ๆ ที่แยกเครือข่ายหลอดเลือดที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของเนื้อเยื่อ นักวิจัยได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการสื่อสารระดับโมเลกุลเกี่ยวกับการก่อตัวของเส้นเลือดฝอยและการเจริญเติบโต แต่มีความเข้าใจน้อยกว่าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้หน่วยงานที่สำคัญเหล่านี้ควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อปกติ

จะยุบและหายไปการสูญเสียเส้นเลือดฝอยเป็นโรคที่ประเมินค่าได้ยาก แต่มีความลึกและลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มีผลกระทบต่ออวัยวะที่ต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมากในการทำงานอย่างถูกต้องหลอดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มสลายตัวอย่างไรเราควรจะสามารถแก้ไขปัญหาทางเภสัชวิทยาได้ ผู้ไกล่เกลี่ยที่สำคัญสามคน ปัจจัยการตายของเนื้อร้ายเนื้องอกอัลฟาเป็นรายบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมเข้าด้วยกัน

Comments are closed.